logo

wróć do news

NEWS: Dni testowe KTM Orange Days 2020 w KTMSKLEP już 4-6 czerwca

20-05-2020

3,2,1 - start! Rozpoczynamy odliczanie do dni testowych KTM Orange Days 2020. Tegoroczna edycja testów w naszym salonie KTMSKLEP WOJCIECHOWICZ odbędzie się w dniach 4-6 czerwca. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych będziemy mieli 4 szosowe modele KTM, a wśród nich jedną z najdłużej wyczekiwanych nowości, mianowicie małego turystyka o wielkich możliwościach - KTM 390 ADVENTURE! 

Informujemy, że względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, dni Orange Days 2020 w KTMSKLEP WOJCIECHOWICZ przybiorą nieco inną formę niż dotychczas. W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, musimy zrezygnować z tradycyjnego, pomarańczowego pikniku pod naszą siedzibą połączonego z rozmowami i wymianą doświadczeń o nowych modelach. Tegoroczne testy przebiegną według ścisłego harmonogramu, z dokładnym podziałem na godziny. Jednocześnie w jeździe testowej na daną godzinę będą mogły wziąć udział 3 osoby + przewodnik grupy. 

 

MOTOCYKLE KTMSKLEP WOJCIECHOWICZ ORANGE DAYS 2019

KTM 125 DUKE (na prawo jazdy kat. B)

KTM 390 ADVENTURE

KTM 690 ENDURO R

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S  

 

Aby wziąć udział w organizowanych przez nasz salon testach należy dokonać rejestracji. Zapisy przyjmuje nasz doradca ds. sprzedaży motocykli - Paweł. Jeśli więc jesteś chętny, by zakosztować jazdy najnowszymi pomarańczami READY TO RACE street 2020, to zobacz harmonogram dni testowych, wybierz model i najbardziej dogodną dla Ciebie datę, a następnie skontaktuj się z Pawłem telefonicznie i zarezerwuj jazdę na konkretny dzień i godzinę.

 

tel.+48 664 949 121
(prosimy o kontakt w godzinach pracy salonu tj. pon - pt 9:00 - 17:00)

 

Po zabookowaniu terminu zostaniesz poproszony o podanie podstawowych informacji tj: imię + nazwisko, rok urodzenia, numer kontaktowy i adres zamieszkania. Jeżeli masz jakieś inne pytania dotyczące Orange Days 2020, to także prosimy o kontakt z podanym wyżej numerem.

Przypominamy jednocześnie, że jak co roku warunkiem odbycia jazdy testowej jest ukończony 26 rok życia (na pojemności powyżej 390 cm3), dowód osobisty, prawo jazdy kat. A (nie dotyczy modelu 125 Duke), posiadanie ubioru motocyklowego, wpłata kaucji w wysokości 1 tys. zł i akceptacja regulaminu (dostępny poniżej).
 

Do zobaczenia! 
 

 

__
REGULAMIN ORANGE DAYS 2020
Obowiązki i odpowiedzialność Biorącego udział w testach Orange Days 2020
1. Biorący potwierdza, że został mu udzielony instruktaż użytkowania motocykla, który w pełni rozumie i do którego będzie się stosował w trakcie użytkowania Pojazdu. Biorący ma pełną świadomość ryzyka wynikającego z używania motocykla, zobowiązuje się do przestrzegania poleceń instruktora, używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, przystąpienia do jazdy testowej w odzieży ochronnej oraz zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania użyczonego Pojazdu.
2. Biorący oświadcza, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć jego zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi.
3. Biorący osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
4. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Biorącego lub na skutek nieprzestrzegania wskazówek instruktorów Biorący zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Użyczającego, przyjmując całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie.
5. Biorący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności oraz za przypadkową utratę lub uszkodzenie Pojazdu. 
6. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości użyczonego Pojazdu powstałe w czasie trwania umowy wynikłe z winy Biorącego. Biorący oświadcza, że został poinformowany przez Użyczającego, iż użyczony motocykl nie posiada ubezpieczenia Auto-Casco, a jedynie ubezpieczenie OC.  
7. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku 
z prowadzeniem Pojazdu.
8. Biorący zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód w pojeździe wynikających z użyczenia Pojazdu w terminie 7 dni od powstania szkody. W przypadku orzeczenia przez rzeczoznawcę szkody całkowitej pojazdu Biorący zobowiązuje się do zapłaty Użyczającemu całej ceny za motocykl zgodnie z obowiązującym cennikiem KTM. 
9. Biorący gwarantuje ponadto, że odpowiedział na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i potwierdza, że wszystkie dane osobowe są poprawne i kompletne.
10. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu umówienia i realizacji jazdy testowej przez KTMSKLEP WOJCIECHOWICZ. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności dostępnej na stronie Polityka Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt

 

Darmowa dostawa powyżej 350 PLN numer telefonu KTMSKLEP.PL zadzwoń do nas