logo

Reklamacje i zwroty

Szanowni Państwo,

 

ZWROT TOWARÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 1. powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

2. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.

3. Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez GRUPA MOTO REWOLUCJA  Sp. z o.o., przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.

4. Na podstawie art. 10 ust. 3pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) GRUPA MOTO REWOLUCJA  Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) GRUPA MOTO REWOLUCJA  Sp. z o.o. nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

6. Paczka posiada zewnętrzne znamiona uszkodzenia - należy nie odbierać przesyłki dokonując jednocześnie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej spisania protokołu reklamacyjnego.

7. Po rozpakowaniu paczki okazuje się, że towar został uszkodzony w trakcie przewozu - należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika, spisać protokół zdawczo-odbiorczy w obecności przysłanego przedstawiciela przewoźnika oraz dodatkowo powiadomić sprzedawcę.

8. W przypadku nie dopełnienia formalności regulaminu z rozdziału "uszkodzona przesyłka", sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przejścia ryzyka na kupującego. Najlepszym rozwiązaniem jest otworzenie paczki po uiszczeniu opłaty przy kurierze, w momencie wykrycia uszkodzeń kurier jest świadkiem i spisuje protokół. Jeżeli zgłoszenie co do towaru spełniać będzie ww. wymagania zostanie wówczas wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej w ciągu 14 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. Pieniądze zostaną przekazane przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania towaru i dokonać jego zwrotu w procesie reklamacyjnym.

 

PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Weryfikacja uprawnień do gwarancji:
Upewnij się, że Twój produkt jest objęty gwarancją, sprawdzając datę zakupu oraz warunki gwarancyjne dostarczone wraz z produktem.

2. Wypełnienie formularza gwarancyjnego:
Pobierz i wypełnij formularz gwarancyjny dostępny TUTAJ.
Upewnij się, że dostarczyłeś wszystkie wymagane informacje, w tym dokładnie opisałeś problem związany z Twoim produktem

3. Przygotowanie produktu do wysyłki:
Dokładnie zapakuj produkt, aby zapobiec uszkodzeniom w transporcie. Najlepiej użyć oryginalnego opakowania.
Dołącz wypełniony formularz gwarancyjny oraz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
Jeśli to możliwe, dołącz zdjęcia ilustrujące usterkę.

4. Wysyłka produktu:
Wyślij produkt na adres: GRUPA MOTO REWOLUCJA  Sp. z o.o. ul. Lubelska 35D, 10-408 Olsztyn, [email protected] tel. stacjonarny +48 895 264 749 nr wewn.3. Zalecamy korzystanie z przesyłek rejestrowanych lub kurierskich, by śledzić status paczki.

5. Oczekiwanie na weryfikację:
Po otrzymaniu produktu, KTMSKLEP.PL dokona weryfikacji zgłoszenia oraz sprawdzi stan produktu. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru.
W przypadku potwierdzenia usterki objętej gwarancją, sklep podejmie odpowiednie działania, takie jak obniżenie ceny, naprawa, wymiana na nowy produkt lub zwrot pieniędzy, zgodnie z życzeniem klienta i warunkami gwarancji.

6. Komunikacja ze sklepem:
Sklep poinformuje Cię o statusie Twojego zgłoszenia gwarancyjnego poprzez e-mail lub telefon.

7. Zakończenie procedury:
Po zakończeniu naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, produkt zostanie do Ciebie odesłany na koszt KTMSKLEP.PL W przypadku braku potwierdzenia usterki objętej gwarancją, produkt zostanie odesłany z wyjaśnieniem decyzji. W takim przypadku towar zostaje odesłany Klientowi, a koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Klient.

 

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

a) wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
d) towary używane po stwierdzeniu wady.

Różnice wynikające z preferencyjnych ustawień monitora i komputera osoby kupującej (proporcje, kolor, itp.), nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionych produktów. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową ani rękojmi. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną. Na podstawie art.10 pkt.3, ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 pkt.3 ust.5 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU W KTMSKLEP.PL? 

Jeżeli Kupujący uzna, że produkt nie spełnia jego oczekiwań, to w ciągu 14 dni ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. W tym celu nienaruszony produkt (zapakowany w oryginalne opakowanie nieposiadające uszkodzeń), nieprzedstawiający żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru, z kompletem oryginalnych metek należy zapakować, dodając do pudełka paragon bądź jego kopię oraz formularz zwrotu (można go pobrać TUTAJ). Paczkę z produktem, paragonem bądź kopią i formularzem zwrotu należy odesłać na adres: 

 

GRUPA MOTO REWOLUCJA  Sp. z o.o.
ul. Lubelska 35D,
10-408 Olsztyn

 

Kwota uiszczona za zakupiony i zwrócony towar zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez KTMSKLEP.PL, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu. 

 

SZYBKI KONTAKT 

E-mail[email protected] 
TEL.: +48895264749 nr wewn. 3;

Darmowa przesyłka od 350 PLN
Darmowa przesyłka od 350 PLN
zadzwoń do nas